Category: Uncategorized

Tuotevastuun pääkohdat

Tuotevastuulla tarkoitetaan vahingonkorvausvastuuta vahingosta, jonka tuote on aiheuttanut jollekin henkilölle tai yksityiseen tarkoitukseen käytetylle omaisuudelle. Tuotevastuun piiriin ei kuulu tuotteelle itselleen aiheutunut vahinko. Tuotevastuun yhteydessä

Read More »

Muutosneuvotteluvelvoite yrityksessä

Milloin muutosneuvotteluja käydään? Yhteistoimintalakia, jossa säädetään mm. muutosneuvottelusta, sovelletaan, kun henkilöstön säännöllinen lukumäärä vähintään 20.  Muutosneuvotteluvelvoitteen piiriin kuuluvat työnantajan taloudellisella tai tuotannollisella perusteella harkitsema yhden

Read More »

Seuraa Youristiaa sosiaalisessa mediassa

Youristian sosiaalisen median kanavat ovat avoinna. Seuraa meitä LinkedInissa https://www.linkedin.com/company/youristia, Facebookissa https://www.facebook.com/youristia ja Instagramissa https://www.instagram.com/youristiaofficial. Mielellämme kuulisimme Sinulta, millaisesta sisällöstä olet kiinnostunut.

Read More »