11.9.2020

VERKKOSIVUSTON TIETOSUOJASELOSTE

1 YLEISTÄ

Youristia Asianajotoimisto Oy huolehtii toiminnassaan henkilötietojen yksityisyydestä ja tietosuojasta ja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kuvata, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, kun käytät Youristia Asianajotoimisto Oy:n verkkosivustoa. Tutustu tähän tietosuojaselosteeseen huolellisesti. Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

2 REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Youristia Asianajotoimisto Oy

Y-tunnus: 3142802-6

Osoite: Laivasillankatu 14 A 23, 00140 Helsinki

Puhelin: 050 3700 446

Sähköposti: hello@youristia.fi

3 MITÄ HENKILÖTIETOJASI KERÄTÄÄN JA MITEN?

Youristia Asianajotoimisto Oy voi kerätä ja käsitellä henkilötietojasi, joita olet antanut Youristia Asianajotoimisto Oy:lle verkkopalvelujamme käyttämällä (esim. chat, lomakkeet, tarjouspyynnöt jne.) tai jotka saadaan julkisesti saatavilla olevista tiedoista tai kolmansilta osapuolilta lain mukaisesti, esimerkiksi kaupparekisteristä, analytiikkapalvelujen tarjoajilta, mainostajilta tai hakutietojen tarjoajilta saatavat tiedot.

Lisäksi voimme kerätä ja käsitellä henkilötietojasi, jotka saamme, kun käytät verkkosivustoamme. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tiedot koskien verkkosivustomme hyödyntämistä ja sen sisältöä, selaimesi palvelimellemme lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio ja verkkosivu, josta olet siirtynyt verkkosivullemme) sekä evästeet, jotka lähetetään selaimellesi ja näihin liittyvät tiedot (lisätietoja evästeistä ja vastaavista tekniikoista jäljempänä tämän tietosuojaselosteen kohdassa ‎10). Youristia Asianajotoimisto Oy:n keräämiä henkilötietoja voidaan yhdistellä muualta saatuihin tietoihin.

Verkkosivuston käytön perusteella Youristia Asianajotoimisto Oy:n keräämät ja käsittelemät tiedot voivat olla yhteys- ja tunnistetietoja (mm. nimi, tehtävä, yritys, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite), Youristia Asianajotoimisto Oy:lle annettuja tietoja ja viestinnässä muodostuneita tietoja ja verkkosivuston käytön perusteella syntyviä tietoja ja teknisiä tietoja. Muut kuin tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskevat tiedot eivät ole henkilötietoja.

4 HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUKSET

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva oikeutettu etumme. Youristia Asianajotoimisto Oy käsittelee henkilötietoja liiketoimintaansa liittyvissä tarkoituksissa voidaksemme:

• käsitellä pyyntöjäsi ja vastata niihin,

• näyttää verkkosivuston sisällön sopivalla tavalla laitteessasi,

• seurata verkkosivuston käyttöä ja parantaa sivuston toimintoja sekä käyttökokemusta,

• seurata markkinointikampanjoiden tehokkuutta,

• mainostaa ja tarjota palvelujamme sinulle voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa, ja

• parantaa asiakasviestintäämme ja tunnistaa mahdolliset asiakkaat.

Voimme lähettää sinulle asiakasyrityksemme yhteyshenkilönä sähköisiä suoramarkkinointiviestejä. Emme käsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

5 HENKILÖTIETOJESI SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA SIIRROT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Voimme luovuttaa henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme ja lukuumme toimiville alihankkijoillemme tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tehtäviä varten. Varmistamme sen, että yhteistyökumppanimme käsittelevät henkilötietojasi vain tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä tarkoituksia varten.

Muutoin emme luovuta henkilötietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei lainsäädäntö tai viranomaisen määräys velvoita meitä niin tekemään.

6 HENKILÖTIETOJESI SIIRROT EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7 HENKILÖTIETOJESI SÄILYTTÄMISEN PERIAATTEET

Säilytämme henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisten käsittelytarkoitusten vaatiman ajan ja poistamme henkilötietosi viimeistään viiden (5) vuoden kuluttua henkilötietojesi keräämisestä.

Henkilötietosi voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteemme kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

8 HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUTESI

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Lisäksi sinulla on oikeus, soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

• saada tieto henkilötietojesi käsittelystä,

• saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat henkilötietosi,

• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötietosi oikaisua sekä tietojesi täydentämistä,

• peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen,

• saada tietyissä tilanteissa henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle,

• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, ja

• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

10 TIETOA EVÄSTEISTÄ JA VASTAAVISTA TEKNOLOGIOISTA

“Eväste” on yleisesti käytetty pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivustolla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivustolle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivustot käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen.

Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on sidottu selaimeen, eikä lähtökohtaisesti ole jaettavissa eri selainten tai laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen mahdollista tätä), evästeiden hallinnoimiseksi tekemät valintasi soveltuvat lähtökohtaisesti vain kyseiseen yksittäiseen selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai muun haitallisen koodin toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettasi tai tiedostojasi. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen tai vastaavien teknologioiden käytön kautta.

Käytämme verkkosivuillamme Google Analyticsiä sen analysoimiseksi, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Google Analytics on Google Inc.:in (”Google”) tarjoama verkkoanalyysipalvelu. Huomioithan, että Googlen sijoittamiin evästeisiin sovelletaan Googlen ehtoja ja käytäntöjä. Voit estää Google Analyticsin toiminnan selaimesi asetuksien avulla. Huomioithan, että jos päätät estää Google Analyticsin käytön, se voi vaikuttaa verkkosivuston käyttöön ja estää sen ominaisuuksien ja toimintojen käytettävyyttä.

Edellä mainitun lisäksi verkkosivustollamme voi olla käytössä muitakin käyttäjäseurannan ohjelmistoja.

11 YHTEYDENOTOT

Kaikki yllä mainittujen oikeuksiesi käyttämistä koskevat pyyntösi, tähän tietosuojaselosteeseen liittyvät kysymyksesi ja muut yhteydenottosi tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen hello@youristia.fi.

Contact us

By sending this contact form I accept the processing of my personal data as described in the Privacy Policy.

Please note that the client relationship between Youristia and the client always requires a separate assignment agreement.

LÄHETÄ VIESTI YOURISTIALLE

Lähettämällä yhteydenottolomakkeen hyväksyn henkilötietojeni käsittelyn tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Pyydämme huomioimaan, että Youristian ja asiakkaan välisen toimeksiantosuhteen syntyminen vaatii aina erillisen toimeksiantosopimuksen.

LÄHETÄ VIESTI YOURISTIALLE

Lähettämällä yhteydenottolomakkeen hyväksyn henkilötietojeni käsittelyn tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Pyydämme huomioimaan, että Youristian ja asiakkaan välisen toimeksiantosuhteen syntyminen vaatii aina erillisen toimeksiantosopimuksen.

Contact us

By sending this contact form I accept the processing of my personal data as described in the Privacy Policy.

Please note that the client relationship between Youristia and the client always requires a separate assignment agreement.