Tag: tuotevastuu

Tuotevastuun pääkohdat

Tuotevastuulla tarkoitetaan vahingonkorvausvastuuta vahingosta, jonka tuote on aiheuttanut jollekin henkilölle tai yksityiseen tarkoitukseen käytetylle omaisuudelle. Tuotevastuun piiriin ei kuulu tuotteelle itselleen aiheutunut vahinko. Tuotevastuun yhteydessä

Read More »